Google PageRank: SEO съкровище или на шегата Злато?

Една от най-противоречивите, неразбрани, объркващи и обсъдени теми в SEO вселената е значението на Google PageRank. Когато се използва терминът „PageRank“, не се говори за 00-10 логаритмична лентата с инструменти на Google PageRank, която не е нищо повече от „конкурс за красота“ безполезен инструмент – много от давна и не притежава пряко влияние върху класирането на сайта ви. Този факт е създадена е от много отдавна.

Webmaster tools премахват данните за Google PageRank.
В действителност, Google PageRank е премахнат от Google Webmaster през октомври 2009 година.

No Comments

Post A Comment

За Контакти

Input this code: captchaCopyright © 2010 - 2020